Fritid

Fritid i Andst

Byen byder på et rigt kultur- og fritidsliv

Ungdoms- og idrætsforening

AUI er en forening for både voksne og børn. Det er ikke en elite idrætsforening, men til gengæld en forening, hvor der er plads til alle. 

 

Forsamlingshus

Et af byens samlingssteder med både offentlige og private arrangementer

 

Fællesspisning

Et arrangement i forsamlingshuset, som løber af stablen flere gange årligt. Byen mødes til et godt måltid mad og en hyggelig aften med fælleskab.

 

Linie Fem

Linie Fem er samlingsstedet for de unge der er blevet lidt ældre på det sidste, pensionister samt efterlønsmodtagere m.fl. Linie Fem tilbyder aktiviteter af forskellig art med det formål i fællesskab at udvikle interesseområder.

 

Byfest

Andst Byfest afholdes hvert år den sidste weekend i maj – torsdag til søndag. Overskuddet går direkte og ubeskåret til børne- og ungdomslivet i Andst.

 

Spejderforening

KFUM Spejderne i Andst tilbyder spejderliv for alle fra 0. klasse og opefter.

 

Multibane og Flere gode legepladser

Byen har flere gode områder og faciliteter til leg og udfordring

 

Naturoplevelser i Lyngbakkerne

Landskabet ved Store Andst er skabt under sidste istid, Weichsel-istiden. Gennem årtusinder har isen bevæget sig frem og tilbage som følge af varme og kolde perioder. Under isen er der dels sket aflejringer af sten og jord moræne, Her er Lyngbakkerne skabt.